menu

Prohlášení společnosti o ochraně osobních údajů    

 

Úvod
Společnost OREA IMERA, a.s. (dále jen společnost) si je vědoma toho, že právo na soukromí patří mezi základní lidská práva, a také toho, jak důležité jsou soukromí, bezpečnost a ochrana těchto údajů.

 

Politika společnosti ohledně ochrany osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, transparentně a čestně vůči vám.

Zpracování údajů provádíme:
• s vaším souhlasem;
• za účelem plnění našich povinností;
• k legitimním účelům provozování naší činnosti;
• v souladu se zákonem.

 

Jaké údaje shromažďujeme
Osobní údaje jsou jakékoli informace, které vás osobně identifikují, nebo na jejichž základě vás lze přímo či nepřímo identifikovat. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat během vašeho používání našich služeb – ubytování, restaurace, firemní večírky, apod. služeb Vaše osobní údaje můžeme také využívat v průběhu komunikace s vámi.

 

Proč údaje shromažďujeme
Společnost zpravidla tyto údaje shromažďuje kvůli zákonným požadavkům, za účelem plnění našich povinností (poskytování hotelových služeb pro vás), pro vaši ochranu (kamerové záznamy) pro marketingové účely (s vaším souhlasem), pokud si například přejete zaslat informaci o výhodných nabídkách naší společnosti (sleva na ubytování, happy hours v restauraci, sleva na váš narozeninovým den, uskutečnění exlusive event pro naše zákazníky apod.)

 

Údaje, které poskytujete přímo
Kontaktní údaje – můžeme shromažďovat osobní a firemní kontaktní údaje, jako je vaše jméno, příjmení, datum narození, identifikační číslo dokladu, poštovní adresa, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, a další podobné kontaktní údaje.

Platební údaje – shromažďujeme údaje nezbytné pro zpracování plateb a zabránění podvodům, jako jsou čísla kreditních/debetních karet, čísla bezpečnostních kódů, a další související fakturační údaje.

Visuální snímky (data) pořízená kamerovým záznamem – můžeme shromažďovat visuální snímky (data) pořízené pomocí kamerového systému. Při vstupu do prostoru hotelu či restaurace jste na tento fakt upozornění informační cedulí. Kamerový systém je pořízen za účelem zajištění vašeho bezpečí a bezpečí našich zaměstnanců a ostatních osob. Visuální snímky mohou být použity v případě řešení sporů – ztráta či odcizení nějaké věci, apod.

 

Zabezpečení vašich osobních údajů
Používáme přiměřené a vhodné fyzické, technické a administrativní postupy pro zabezpečení shromažďovaných a zpracovávaných údajů, abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo zpřístupnění a zajistili, že vaše údaje budou využity jen oprávněným způsobem. Společnost uchovává údaje tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon, a to tak dlouho, dokud mají legitimní obchodní účel.

Při shromažďování, předávání nebo ukládání citlivých údajů, jako jsou finanční údaje, využíváme celou řadu dalších bezpečnostních technologií a postupů, které přispějí k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Při přenášení vysoce důvěrných údajů (například čísla kreditních karet nebo hesla) přes internet používáme ochranu šifrováním, jako jsou nejnovější verze protokolu Transport Layer Security („TLS“).

Jako součást zpracování plateb v reálném čase také využíváme služby prevence podvodů. Tato služba nám poskytuje dodatečnou úroveň zabezpečení proti podvodům prostřednictvím kreditních karet a chrání vaše platební údaje.

 

Vaše bezpečnost osobních údajů je pro nás důležitá
Bereme zabezpečení vašich osobních údajů vážně, proto Vám zde uvádíme základní naše postupy, jak s těmito údaji zacházíme:
• fyzické zabezpečení papírových formulářů v trezorech či uzamykatelných skříní společnosti,
• školení našich zaměstnanců v oblasti bezpečnosti informací;
• pro správu IT využíváme jen takové firmy, které mají splněnou bezpečnost informací;
• po našich partnerech v oblasti informační systému (software) např. rezervace vašeho ubytování, uchování informací o vašem ubytování či informací o vaši konzumaci v restauraci požadujeme, aby měli splněné všechny požadavky GDPR či ochrany vašich údajů;
• v případě, že nám sdělíte číslo kreditní karty (např. pro rezervaci ubytování) tak toto číslo se v našem informačním systému uchovává jen po nezbytnou dobu a v případě bezproblémového průběhu dochází k  automatického výmazu;
• pro komunikaci s vámi využíváme pouze zabezpečené a šifrované komunikační kanály pomocí SSL / TLS protokolu;
• pravidelně kontrolujeme naše IT a sledujeme trendy v oblasti zabezpečení (šifrované HDD, více stupňová ochrana přístupy, apod.)

 

Jak údaje sdílíme
Vaše osobní údaje sdílíme jen následujícími způsoby:

1. Soulad se zákony
Vaše osobní údaje můžeme sdílet, pokud se v dobré víře domníváme, že máme povinnost:
• reagovat na oprávněné požadavky ze strany orgánů činných v trestním řízení, regulačních úřadů, soudů nebo jiných veřejných orgánů, mimo jiné za účelem splnění požadavků na zajištění národní bezpečnosti,
• jednat v souladu se zákonem, nařízením, předvoláním nebo soudním příkazem;
• vyšetřovat a pomoci předcházet ohrožení zabezpečení, podvodu nebo jiné nezákonné či škodlivé činnosti;
• uplatnit nebo chránit práva a majetek společnosti;
• chránit práva nebo osobní bezpečnost společnosti, svých zaměstnanců a třetích stran, pokud jde o používání majetku společnosti, v souladu s požadavky platných zákonů.

2. Sdílení s dalšími subjekty
Vaše osobní údaje naše společnost nesdílí s žádnými jinými subjekty.

 

Uplatnění vašich práv a kontakt s námi
Máte právo na přístup ke všem osobním údajům, které jste nám poskytli nebo které o vás uchováváme. Kromě toho máte právo odvolat dříve udělený souhlas nebo požádat o opravu, doplnění, omezení, anonymizaci či odstranění vašich osobních údajů a požádat o vysvětlení jejich zpracování.

V určitých případech může být vaše žádost zamítnuta na základě legitimní výjimky, například pokud by zpřístupnění informací odhalilo osobní údaje jiné osoby, nebo nám zpřístupnění takových údajů zakazuje zákon.

 

Změny prohlášení o ochraně osobních údajů
Pokud toto prohlášení o ochraně osobních údajů změníme, revidovaná verze s datem změny bude zveřejněna zde. Pokud v našem prohlášení o ochraně osobních údajů dojde k zásadním změnám, které podstatným způsobem mění naše postupy ochrany soukromí, můžeme vás také upozornit dalšími prostředky, například zasláním e-mailu či zveřejněním oznámení na podnikových webových stránkách nebo na stránkách sociálních médií. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno v červnu 2018.

code DuCLAIR / design Colmo / © 2015–2018 / Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Rozumím