• BOOK US ON-LINE AND GET:
  • 30% DISCOUNT ON MINIBAR ITEMS
  • FREE WELCOME DRINK
  • FREE ROOM SERVICE BREAKFAST
  • FREE UPGRADE/LATE CHECK-OUT
    (upon availability)

Veronika Drahotová - Memplex city

Název serie Memplex City je volně přejat z teorie o „memech“ etologa R. Dawkinse, která vychází z principů biologie. Memy definuje jako „kulturní element, který se přenáší pravděpodobně negeticky, spíše imitací nebo-li napodobováním“. Memy jsou informační jednotky, které jsou uloženy v naší mysli nebo také ve vnějších předmětech, a které jsou předávány jiným jednotlivcům interakcí v sociálním prostředí. Přesun memů se děje skrze různé smyslové modality – především však vizuální a akustické.

Nová série maleb v nás může vzbuzovat otázky, jakým předurčeným směrem se naše mysl ubírá nebo jaké si v životě můžeme zvolit cesty. Je vzor, touha, povinnost něčím, co přichází ze vnitř a je uloženo v genech a nebo je to výsledek sociálního interakce. Jsme jednoduše napodobením jiných memů?

Serie jako celek na nás vyzařuje a svádí nás svojí podivnou sexuální a melancholickou barevnou morbiditou, která se nachází někde mezi sexem a smrtí, reprodukcí a imitací. Opakující se symbol brčka ve většině obrazů může symbolizovat prostředek ke spojení nebo vylučování. Je zde přítomen organizovaný chaos. Vše je zformováno do celku s groteskní avšak atraktivní harmonií mezi organickým a vědeckým. Je bludištěm plným mutujících a opakujících se hádanek, kterými bloudíme a snažíme se najít svojí cestu a nebo spíše jsme jednoduše vláčeni směry, aniž bychom nad tím měli nějakou reálnou kontrolu. Vyvolávají v nás otázky, kde jsme byli, kam jdeme a nevyhnutelně, kde skončíme - anebo možná to nejdůležitější – kde nalezneme uspokojení?

Memy stejně tak jako geny si vyberou, zda spolu navzájem spolupracovat, nebo naopak zda proti sobě bojovat. V případě spolupráce se spojí do formy Memplexů. Memplex je skupina memů, která se reprodukuje mezi sebou, protože je to výhodnější a efektivnější.

Marisa Příhodová