• BOOK US ON-LINE AND GET:
  • 30% DISCOUNT ON MINIBAR ITEMS
  • FREE WELCOME DRINK
  • FREE ROOM SERVICE BREAKFAST
  • FREE UPGRADE/LATE CHECK-OUT
    (upon availability)

Tomáš Němec - Painting

Tvorba Tomáše Němce prochází působivým vývojem. Zachovává si ovšem svébytný výraz jak vlastní, tak nastupující generace malířů expresivních forem, která nerezignuje na výtvarnost a vizualitu.

Jeho převážně figurální malba pracuje ryze malířským přístupem se světlem, prostorem, barvou a tvarem.

Tomáš Němec, držitel Ceny ARSkontakt 2009, je čerstvým absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, kde diplomoval v malířském ateliéru předního autora exprese, malíře Michaela Rittsteina.

Němcova raná tvorba je výpravná a narativní. Na několik let se stala hlavním motivem jeho díla postava Edith Piaf. Představuje expresivní živoucí obraz - odraz života, který se u francouzské šansoniérky stejně jako u Němce projektuje do jejich vlastní tvorby. Edith jako hlavní hrdinka rozličných scén, Edith jako duch reálných běžných nebo emotivních situací. Edith, která zpívala, žila i trpěla pro lásku, se stala symbolem fatálnosti v bezprostředním okolí, které autor zobrazuje. Postupně se její tvář zmnožuje, rozpadá do ornamentu a transformuje. Dříve se dostávala v Tomášových obrazech do groteskních či nečekaných situací, jako třeba v obrazech Piaf na stole a U okna. Na jednom z pozdějších děl vidíme také Edith na stole, ale už přeměněnou v kvetoucí třešeň.

Další Němcovy obrazy mají několik výtvarných poloh a témat. V The ICON Gallery jsou dále vystaveny až transparentní malby s florálními motivy a motivy čínského cibuláku na vázách (český cibulák je původně čínská chryzantéma) jako zachycení subjektivních výkladů.

Nejnovější Němcova malba se již vyznačuje rozmáchlou lehkostí, používáním užší škály barev a deformovanou realitou na citový efekt, jako například v obraze Bony a Clide, nebo v téměř monochromatických portrétech. Co však celý proces Tomášova malířského gesta spojuje, je vlastní poetika (kdy i růže jakoby plakaly), čechovovská melancholie a styl sugestivních výrazových prostředků oproštěných od prvoplánové líbivosti či strachu z dynamické proměny vlastní tvorby.

Martin Kámen/kurátor