• BOOK US ON-LINE AND GET:
  • 30% DISCOUNT ON MINIBAR ITEMS
  • FREE WELCOME DRINK
  • FREE ROOM SERVICE BREAKFAST
  • FREE UPGRADE/LATE CHECK-OUT
    (upon availability)

Vladivojna La Chia - High Heels

Vysoké podpatky jsou už samy o sobě symbolem. Pro starověké Egypťany i Řeky a Římany, ženy i muže, byly vysoké podpatky symbolem moci, bohatství a vážnosti. V 16. století se tento význam vrátil k evropské šlechtě díky Turkům, ale hlavně díky ne příliš vysoké Kateřině Medicejské. Tento trend u žen i u mužů přetrval až do francouzské revoluce. Dodnes v angličtině odvozeně od "high heels" znamená "well heeled", tedy zazobaný, v češtině "žít si na vysoké noze". Od 50. let minulého století do dnešní doby se přetransformoval symbol vysokých podpatků na symbol erotiky a fetiše takzvaný retifismus, odvozený od francouzského šlechtice de Retifa, autora díla Božské nožky.

Bylo by však velmi vágní (freudiáni prominou) cenzurovat a asociovat obrazy Vladivojny na skryté či sexuální touhy.

Obrazy Vladivojny, to je džungle nedělního malíře. Do jejích portrétů jako by se dostala exotická fantaskní krajina. Tato krajina portrétu je vstupem do lucidních snů, mysli a řeči Vladivojniných fantaskních postav.

Svou pevnou formou a smyslem pro detail se v nich objevuje ticho, onen pocit zastaveného času v tísnivém napětí mezi radostí a jakousi tušenou hrozbou.

Její malby jsou divadlem, v nichž je postava zároveň jevištěm, hercem, nápovědou, režisérem, autorem i kritikem.

Výstava Vysoké podpatky tak odkrývá zvláštní kouzelné poselství, které zavádí diváka do světa symbolů a spiritu lásky.